Specialiteiten

Binnen onze praktijk bieden wij een aantal specialiteiten aan:

Diabetes spreekuur ( POH somatiek)

geestelijke gezondheid spreekuur ( POH GGZ)

ECG : hartfilmpje

24 uurs en 30 minuten bloeddrukmetingen

CVRM spreekuur

doppler metingen

ouderenzorg

echografie

CRP metingen

opleiden van co-assistente

Onze praktijk is geaccrediteerd volgens de normen van het NPA

binnenkort : longfunctie onderzoek

palliatieve zorg

www.pallialine.nl

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/knmg-publicaties/tijdig-praten-over-het-levenseinde.htm
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie
https://www.nvve.nl/
https://expertisecentrumeuthanasie.nl/

Website door dayman.nl. All rights Reserved.